Yeni qərar: Bu gündən qüvvəyə mindibackend

Yeni qərar: Bu gündən qüvvəyə mindi

Naxçıvan Muxtar Respublikasında fərdi yaşayış evlərinin qazlaşdırılması Qaydaları təsdiq edilib.

Hokm.az-ın xəbərinə görə, bu barədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti qərar verib.

 

Qərarda bildirilib ki, qaz paylayıcısı tərəfindən istehlakçının qazla təchiz edilməsi qazın alqı-satqı müqaviləsinə əsasən həyata keçirilir. Qaz paylayıcısı və istehlakçının müəyyənləşdirilən vəzifələri və hüquqları, habelə istehlakçılara verilən qazın keyfiyyəti (təzyiq və təchizatın etibarlığı), həcmi, dəyərinin ödəmə şərtləri və digər məsələlər qazın alqı-satqı müqaviləsində göstərilir.

 

İstehlakçıya tələb olunan qazın həcmi onun istismar edəcəyi qaz qurğularının texniki pasport göstəricilərində maksimal saatlıq qaz sərfinə uyğun olaraq müəyyən edilir. İstehlakçıya satılan qazın keyfiyyət göstəriciləri – tərkibi, sıxlığı, rütubətliliyi, istilik yaratmaq qabiliyyəti və digər göstəriciləri qüvvədə olan dövlət standartlarının tələblərinə cavab verməlidir.

 

İstehlakçılar dövlət standartlarının tələblərinə cavab verən məişət qaz qurğusundan istifadə etməlidirlər. Tipi təsdiq edilməmiş sayğacların və digər ölçmə vasitələrinin istismarı qadağandır.

 

Qaydalarda qeyd edilib ki, məişət qaz qurğularının istifadəsi üçün qaz sayğacı və qaz sayğacınadək istifadə olunan mal-materiallar, həmçinin qazın istehlakçıya çatdırılması üçün 1 məntəqəyə qədər çəkilən xərclər qaz paylayıcısının vəsaiti hesabına (digər xərclər də daxil olmaqla) quraşdırılır və dəyişdirilir. İstehlakçı qaz sayğacı quraşdırıldıqdan və ya dəyişdirildikdən sonra fərdi yaşayış evində qaz xəttinin başqa məntəqələrə çəkilməsini bu sahədə ixtisaslaşmış hüquqi və ya fiziki şəxslərə gördürə bilər. Bu halda mövcud sahədəki qüvvədə olan dövlət standartlarının bütün tələbləri gözlənilməlidir.

 

İstehlakçının arzusu ilə qaz sayğacı quraşdırıldıqdan və ya dəyişdirildikdən sonra fərdi yaşayış evində qaz xəttinin başqa məntəqələrə çəkilməsi zamanı yaranan xərclər istehlakçının vəsaiti hesabına ödənilməlidir.

 

İstehlakçıların qaz sayğaclarının üzərində olan plomblar kənar müdaxilələrdən qorunmaq üçün qaz paylayıcısı tərəfindən müvafiq örtüklə örtülməli və sayğac göstəricisinə sərbəst şəkildə baxılmasına imkan olmalıdır. İstehlakçıların qaz sayğaclarının işlək vəziyyətdə saxlanılmasına görə cavabdehliyi qaz paylayıcısı daşıyır.

 

İstehlakçının təqsiri olmadan zədələnmiş qaz sayğacının təmir olunması, texniki baxışdan keçirilməsi, dəyişdirilməsi (yenisi ilə əvəz edilməsi) və quraşdırılması qaz paylayıcısı tərəfindən, zədələnmə istehlakçının təqsiri üzündən baş verdikdə isə istehlakçının vəsaiti hesabına qaz paylayıcısı tərəfindən həyata keçirilir. Qaz sayğaclarının növbəti texniki baxışının keçirilməsi onların texniki pasportlarında göstərilmiş müddətdə həyata keçirilir. Qaz sayğaclarının növbəti texniki baxışdan keçirilməsinə görə istehlakçılardan vəsait tələb etmək qadağandır.

 

Qaz qurğuları istismara qəbul olunduqdan və qazpaylayıcı şəbəkəyə qoşulduqdan sonra 5 iş günü müddətində qaz paylayıcısı ilə istehlakçı arasında qazın alqı-satqısı barədə müqavilə imzalanır və həmin andan etibarən istehlakçıya qazın verilməsi müqaviləyə uyğun təmin edilir.

 

Bu Qaydaların tələblərinin yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarətini öz səlahiyyətləri daxilində qazdan səmərəli istifadə və qaz qurğularının etibarlı istismarı sahəsi üzrə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qaz İstismar Xidməti, dövlət standartlarının tələbləri sahəsi üzrə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti və texniki təhlükəsizlik sahəsi üzrə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi həyata keçirirlər.

 

İstehlakçılar qaz qurğularının qanunvericiliyə müvafiq olaraq istismarına və işçi vəziyyətdə saxlanılmasına görə məsuliyyət daşıyırlar.

 

Qərar bu gündən qüvvəyə minib.

  •  (0)
  •  (0)